Informace o přeletu z Evropy do Jihoafrické republiky Cesnou 182.

Niže uvedene galerie, nyní seřazené postupně podle postupně prolétávaných statů, ukazují pohledy jak letadla tak i ze země.

Evropa
Egypt, Sudan, Eritrea, Djibuti
Etiopia
Kenya
Zanzibar
Tanzania, Malawi
Zambia, Victoria Falls
Botswana, South Africa
Namibijský okruh

Zobrazení zpráv ze satelitního telefonu.

Pomocí satelitního telefonu jsme v průběhu přeletu na tento web zasílali zprávy.
Tyto zprávy již jako archiv, jsou zaznamenány v interaktivni mapě v pravé části této stránky. Mapu lze přibližit a kliknutím na jednotlivé "report point-y" zobrazit danou zprávu.
Vaše dotazy nebo podněty můžete psát na e-mail: 182air@gmail.com